Ogranicznik udźwigu SCS Gemini
System ważenia ładunków dla suwnic i żurawi portalowych
 

450256 (276)